Contact informatie

U kunt onderstaande gegevens gebruiken of contact opnemen middels ons contactformulier.

Onze praktijk in Ewijk
Vordingstraat 2
6644 BH Ewijk
Telefoon: 0487-523823

Onze praktijk in Malden
Groesbeekseweg 4
6581 BH Malden
Telefoon: 0487-523823

Contact formulier

Voor vragen of het maken van een afspraak , bel: 0487-523823

Archives

Bscherm je huid tegen zon

Het wordt lekker weer deze week

Wilt u uw huid ook goed beschermen tegen de zon. Lees hieronder de tips! Wilt u meer weten kijk dan op www.kwf.nl. De zon zit weer in de maand! Genieten dus. Maar ook oppassen voor de schadelijke gevolgen van de zon, vooral voor kinderen. Kinderen zijn extra gevoelig voor de zon. Waarom? Juist bij kinderen kunnen beschadigingen door uv-straling uit zonlicht gevolgen hebben: hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Doordat kinderen in de groei zijn, gaat celdeling bij hen snel. Zo snel, dat niet alle beschadigde huidcellen kunnen herstellen voordat ze zich weer gaan delen. Dit zorgt voor een verhoogde kans op huidkanker op latere leeftijd. Daarom is bescherming tegen de zon zo belangrijk, juist voor kinderen.

Bescherm je kind door goed te smeren, het dragen van bedekkende kleren en af en toe de zon te weren.

Smeren met zonnebrandcrème

 • Gebruik een zonnebrandcrème met beschermingsfactor (SPF) van minstens 30;
 • Smeer je kind een halfuur voor het naar buiten gaat in;
 • Smeer je kind in voordat ze naar school gaat;
 • Herhaal het smeren iedere 2 uur, of vaker na zweten, zwemmen, afdrogen of het sporten.

Hoe dik moet je smeren?

Smeer lekker dik! Zuinig smeren geeft een lagere beschermingsfactor dan op de verpakking staat. Wij adviseren 7 theelepels zonnebrandcrème per smeerbeurt:

 • 1 voor gezicht en hals;
 • 2 voor armen en schouders;
 • 2 voor borst, buik en rug;
 • 2 voor benen en voeten.

Vergeet de bekende vergeten plekken niet

Denk ook aan het insmeren van je oren, lippen én de bovenkant van je voeten. Een zonnebrand die je maar één keer per dag hoeft aan te brengen en toch de hele dag beschermt klinkt mooi, maar is niet voor iedereen voldoende. Het hangt af van je huidtype en bezigheden op een dag. Wil je zeker weten dat je voldoende smeert? Herhaal het dan iedere twee uur.

Weten met welke factor je het beste kunt smeren lees je hier.

Kleren: bedek de huid

 • Bescherm de huid met bijv. een shirt met mouwen;
 • Sommige kleding laat nog uv-straling door. Als je zeker wilt zijn van de bescherming tegen de zon, kies dan uv-werende kleding;
 • Hoedjes of petjes helpen hoofd en nek beschermen;
 • Zet een zonnebril op (met uv-werende glazen).

Weren: zoek af en toe de schaduw op

 • Tussen 12 en 15 uur is de zon het schadelijkst. Zoek de schaduw op tijdens deze uren;
 • Hoe? Gebruik bomen, parasols of bijvoorbeeld schaduwdoeken;
 • Houd kinderen jonger dan 1 jaar helemaal uit de directe zon.

Kinderen zien hoe jij omgaat met bescherming tegen de zon. Geef daarom het goede voorbeeld.

Bron: Kwf.nl

 

banner-roken-huid

Weer een reden om te stoppen!

Dat roken slecht is voor je gezondheid staat buiten kijf. Longartsen zien jaarlijks een indrukwekkende toename van mensen met longkanker die in hun leven gerookt hebben. Maar hoe slecht is roken voor je huid ? Twee recente studies hierover worden belicht:

Huidveroudering

Door middel van een fotografische studie onder tweelingen hebben Amerikaanse onderzoekers kunnen aantonen dat roken in staat is om je huid sneller te doen verouderen. Gedurende de “Twins Days Festival” in Twinsburg in Ohio werden 79 tweelingparen meegenomen in de studie. In deze groep zaten tweelingen bij waarvan slechts één tweeling rookte of waarvan de ene gedurende minimaal 5 jaar langer rookte dan de andere tweeling. Er werden vragenlijsten afgenomen en foto’s genomen door professionele fotografen. In de studie zaten drie “geblindeerde” experts die de gezichtsfoto’s hebben beoordeeld op verouderingskenmerken en op gevalideerde rimpelscores. De resultaten lieten zien dat de rokende tweelingen vergeleken met de niet-rokende tweelingen significant slechtere scores hadden op de mate van verslapte huid van de bovenoogleden, wallen vorming, wangzakken, nasolabiale plooien, rokerslijnen, rimpeling van de onderlip en hamsterwangen. Daarentegen waren er geen verschillen te bespeuren in de mate van voorhoofdsrimpeling, fronsrimpeling en kraaienpootjes. Bij de tweelingen die onderling meer dan 5 jaar verschilden in het aantal jaren dat ze rookten hadden de tweelingen die langer rookten slechtere scores op de mate van wallen onder de ogen, wangzakken en onderliprimpeling. De resultaten tonen aan dat roken je huid sneller doet verouderen met name in de middelste en onderste delen van je gezicht. Zelfs een 5 jaar verschil in het aantal rookjaren kan al merkbare verschillen in huidveroudering opleveren.

Verhoogd risico huidkanker

Een tweede studie betreft een literatuur studie (zogenaamde meta-analyse) om bewijzen te verzamelen rondom de relatie tussen non-melanoma huidkanker en roken. Hiertoe werden 25 reeds gepubliceerde studies meegenomen. De gegevens werden verzameld en geanalyseerd met behulp van statistische berekeningen door 2 onafhankelijke onderzoekers. Roken bleek significant gerelateerd te zijn aan gevallen van plaveiselcelcarcinoom(OR * , 1.52; 95% CI, 1.15-2.01; I2 = 64%; 6 studies) maar niet aan basaalcelcarcinoom(OR, 0.95; 95% CI, 0.82-1.09; I2 = 59%; 14 studies) of aan andere vormen van non-melanoma huidkanker (OR, 0.62; 95% CI, 0.21-1.79; I2 = 34%; 2 studies). Roken verhoogt dus het risico op plaveiselcelcarcinoom, zeggen de onderzoekers.

De conclusie luidt dus dat roken je huid sneller doet verouderen en het risico verhoogt op het ontstaan van plaveiselcelcarcinoom, een vorm van huidkanker. Weer een reden om (tijdig) met roken te stoppen!

Toelichting

OR betekent Odds Ratio. De verhouding tussen twee kansen op een gebeurtenis, bijv. A / B . Wanneer de OR groter is dan 1 betekent dit dat de kans op gebeurtenis A significant groter is dan de kans op gebeurtenis B.

Bronnen

www.huidarts.com

 

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Bovendien is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Een huidtherapeut heeft de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierin wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar een registratie gemaakt of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de geregistreerde paramedicus de kwaliteitsregistratie. ×
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer. ×
Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Hiervoor heeft hij of zij de 4-jarige HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34). Het verschil tussen de huidtherapeut en bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist, is dat een huidtherapeut de zieke en/of beschadigde huid behandelt en daarnaast een paramedicus is. Een schoonheidsspecialiste verzorgt en verfraait enkel de gezonde huid. Het doel van de huidtherapie is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen, beperkingen en/of handicaps ten gevolge van huidaandoeningen. ×
Niemand vind het leuk om behandeld te worden als een nummertje. Daarom doen wij dat dan ook zeker niet. Wij nemen uw problemen of vragen serieus en trekken voldoende tijd uit om u op een goede, vriendelijke en persoonlijke manier te helpen en te behandelen. ×