Contact informatie

U kunt onderstaande gegevens gebruiken of contact opnemen middels ons contactformulier.

Onze praktijk in Ewijk
Vordingstraat 2
6644 BH Ewijk
Telefoon: 0487-523823

Onze praktijk in Malden
Groesbeekseweg 4
6581 BH Malden
Telefoon: 0487-523823

Contact formulier

Voor vragen of het maken van een afspraak , bel: 0487-523823

Ontharen – Elektrische epilatie

Elektrische epilatie De Wildt

Elektrische epilatie bij overbeharing

Met elektrische epilatie kan je ongewenste lichte haren, grijze of rode/rossige haartjes definitief verwijderen Deze beharing in het gelaat en/of de hals wordt vaak als overbeharing gezien. Uw zorgverzekeraar vergoed deze therapie in de meeste gevallen deels of de volledige behandeling.

De methode

Bij elektrische epilatie wordt gebruik gemaakt van een minuscuul naaldje. Deze laten we in het haarzakje glijden en dan geven we enkele seconden een licht stroomstootje. Door de stroom ontstaat er warmte in het haarzakje, waardoor de haar beschadigd en vernietigd wordt. De storende haren worden één voor één behandeld. Elektrische epilatie is ongevaarlijk voor de huid maar niet geheel pijnloos. Doordat we de stroomsterkte zelf in kunnen stellen is deze behandeling voor iedereen draaglijk.

Behandelfrequentie en duur

De behandelperiode varieert van enkele maanden tot enkele jaren, afhankelijk van de grootte van het behaarde oppervlak. Dit lijkt lang maar de behandelduur wordt bepaald door de aanwezige haarzakjes en verschilt per persoon. Het is belangrijk om te weten dat behandeling gemiddeld in totaal 1,5 jaar duurt. Onderhoudsbehandelingen kunnen een tot twee keer per jaar nodig zijn om nieuwe haren weer te verwijderen.

Elektrisch epileren

Voordelen van elektrische epilatie

  • Het werkt bij bijna alle soorten haar (ongeacht kleur en dikte)
  • Na de behandeling zijn (meestal) alle haren weg
  • Het is per behandeling goedkoper dan licht- of laserbehandelingen
  • De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekering (mits u voldoende aanvullend verzekerd bent)

Nadelen van elektrische epilatie zijn:

  • De behandeling is tijdrovend(er) in vergelijking met de licht- of laserbehandelingen
  • De behandeling is daarom niet geschikt voor grote oppervlakten
  • De behandeling kan wat gevoeliger zijn dan licht- of laserbehandelingen
  • Om goed te kunnen behandelen moeten de haren enkele millimeters lang zijn

Na de behandeling

Na de behandeling is de huid gedurende een half uur rood en wat gezwollen. Het is aan te raden om direct na de behandeling te huid te koelen met een coldpack of nat washandje om zo de huid sneller te laten herstellen.

Wij adviseren u om gedurende de behandelperiode trouw te smeren met een UVA- en UVB bescherming. Belangrijk is om de eerste zes weken zonlicht en de zonnebank te verwijden. Gebruik GEEN zelfbruinende crèmes. Wees terughoudend met uv straling.

Vermijd sauna de eerste 48 uur en krab niet aan plekjes of aan de huid (behandelgebied) om infecties te voorkomen.

Vergoeding zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden elektrische epilatie vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat uit hetzelfde potje als van laserontharing of overbeharing gelaat. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden. In de meeste gevallen is er een verwijzing nodig van de (huis) arts.

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Bovendien is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Een huidtherapeut heeft de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierin wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar een registratie gemaakt of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de geregistreerde paramedicus de kwaliteitsregistratie. ×
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer. ×
Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Hiervoor heeft hij of zij de 4-jarige HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34). Het verschil tussen de huidtherapeut en bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist, is dat een huidtherapeut de zieke en/of beschadigde huid behandelt en daarnaast een paramedicus is. Een schoonheidsspecialiste verzorgt en verfraait enkel de gezonde huid. Het doel van de huidtherapie is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen, beperkingen en/of handicaps ten gevolge van huidaandoeningen. ×
Niemand vind het leuk om behandeld te worden als een nummertje. Daarom doen wij dat dan ook zeker niet. Wij nemen uw problemen of vragen serieus en trekken voldoende tijd uit om u op een goede, vriendelijke en persoonlijke manier te helpen en te behandelen. ×