Contact informatie

U kunt onderstaande gegevens gebruiken of contact opnemen middels ons contactformulier.

Onze praktijk in Ewijk
Vordingstraat 2
6644 BH Ewijk
Telefoon: 0487-523823

Onze praktijk in Malden
Groesbeekseweg 4
6581 BH Malden
Telefoon: 0487-523823

Contact formulier

Voor vragen of het maken van een afspraak , bel: 0487-523823

Onze werkwijze

Werkwijze huidtherapie De Wildt

Welkom op de website van Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Ewijk/Malden. Onze website biedt u de mogelijkheid om meer informatie te krijgen over huidproblemen en de diverse behandelmogelijkheden van de huidtherapeut. U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend intake gesprek.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. U kunt bellen naar 0487-523823 optie 1 voor de praktijk in Ewijk, optie 2 voor de praktijk in Malden. U kunt ons ook een mail sturen; info@huidtherapie-dewildt.nl of via het contactformulier. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Intakegesprek

Voorafgaand aan een eerste behandeling wordt er altijd een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden uw klacht(en), (hulp)vragen en verwachtingen besproken. Tevens wordt u voorzien van alle benodigde informatie en is er tijd om vragen te stellen. Als alle gegevens verzameld zijn dan zal de huidtherapeute een persoonlijk behandelplan voor u opstellen, met de daarbij behorende prijsopgave.

Benodigdheden intakegesprek

Graag verzoeken wij u het volgende mee te nemen naar het intakegesprek:

  • Uw verzekeringspasje
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • (eventueel) uw verwijsbrief

Annuleren of wijzigen van een afspraak

Bij verhindering van uw afspraak dient u op werkdagen 24 uur van tevoren te annuleren. Heeft u voor maandag een afspraak staan, dan dient u dit voor vrijdag 12:00 te annuleren.

Bij niet tijdig afzeggen zijn wij helaas genoodzaakt om een gedeelte van de geplande behandeling in rekening te brengen.

behandelkamer huidtherapie

Betaling

Voor oedeemtherapie en het aanmeten van therapeutisch elastische kousen geldt dat de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor alle overige behandelingen krijgt u na iedere behandeling een factuur mee die u kunt indienen bij uw eigen zorgverzekeraar. Het bedrag dient contant of per pin betaald te worden.

Directe toegankelijkheid

Wij zijn direct toegankelijk. Hierdoor is het mogelijk om op eigen initiatief zonder verwijzing van de huisarts bij ons op consult te komen.

Wat vinden andere cliënten van ons?

Wij maken gebruik van een onafhankelijk beoordelingssysteem, genaamd Qualizorg. Hiermee kunnen onze cliënten op verschillende vlakken aangeven wat zij van onze werkwijze, behandelingen en omgang vinden. U kunt hierover meer informatie vinden op onze Qualizorg pagina.

huidtherapie beoordelingen

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Bovendien is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Een huidtherapeut heeft de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierin wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar een registratie gemaakt of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de geregistreerde paramedicus de kwaliteitsregistratie. ×
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer. ×
Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Hiervoor heeft hij of zij de 4-jarige HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34). Het verschil tussen de huidtherapeut en bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist, is dat een huidtherapeut de zieke en/of beschadigde huid behandelt en daarnaast een paramedicus is. Een schoonheidsspecialiste verzorgt en verfraait enkel de gezonde huid. Het doel van de huidtherapie is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen, beperkingen en/of handicaps ten gevolge van huidaandoeningen. ×
Niemand vind het leuk om behandeld te worden als een nummertje. Daarom doen wij dat dan ook zeker niet. Wij nemen uw problemen of vragen serieus en trekken voldoende tijd uit om u op een goede, vriendelijke en persoonlijke manier te helpen en te behandelen. ×