Contact informatie

U kunt onderstaande gegevens gebruiken of contact opnemen middels ons contactformulier.

Onze praktijk in Ewijk
Vordingstraat 2
6644 BH Ewijk
Telefoon: 0487-523823

Onze praktijk in Malden
Groesbeekseweg 4
6581 BH Malden
Telefoon: 0487-523823

Contact formulier

Voor vragen of het maken van een afspraak , bel: 0487-523823

corticosteroïdzalven

zwangerschap-hormonen

Angsten en feiten

Er bestaat angst dat het gebruik van corticosteroïdzalven (beter bekend als hormoonzalven) tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen kan hebben op het ongeboren kind. Is de deze angst wel terecht ?
Onlangs heeft collega drs van Velsen de belangrijkste bevindingen van een aantal grote bevolkingsonderzoeken hierover in een Nederlandstalige artikel samengevat. Of het ongeboren kind lichamelijk effecten krijgt op een op de huid aangebrachte corticosteroïd blijkt afhankelijk te zijn van vele factoren. Allereerst moet het middel via de huid in de bloedbaan terechtkomen. Factoren die van invloed kunnen zijn op de opname van het corticosteroïd in het bloed zijn onder andere het percentage van het huidoppervlak dat gesmeerd wordt, de duur van aanbrengen van het corticosteroïd en de dikte van de aangedane huid ten tijde van het aanbrengen. Verder blijkt ook de sterkte van het middel van belang te zijn.

Het gebruik van lagere sterktes van corticosteroïden (zoals hydrocortisonacetaat en triamcinolonacetonide) blijkt niet gerelateerd te zijn aan het optreden van gespleten gehemeltes, vroegtijdige bevalling, groeivertraging of doodgeboorte van de baby. Het gebruik van hogere sterktes van corticosteroïden (zoals betamethasonvalereaat, momethasonfuroaat of clobetasolpropionaat) kan eventueel wel leiden tot groeivertraging van de baby maar alleen wanneer er meer dan 300 gram (dat is meer dan 10 tubes van 30 gram) gedurende de zwangerschap wordt gebruikt. De hoeveelheid corticosteroïd waar de foetus uiteindelijk aan wordt blootgesteld is weer afhankelijk van hoeverre dit middel door de placenta (=moederkoek ) wordt onschadelijk gemaakt. Informatie over de effecten van het gebruik van corticosteroïden bij het geven van borstvoeding ontbreken helaas nog. Indien de zalf op de tepels wordt aangebracht dienen vóór het geven van borstvoeding uiteraard eerst de tepels te worden schoongemaakt.

Hormoonzalven mogen dus gerust tijdens de zwangerschap door de moeder worden gebruikt maar houdt bovengenoemde informatie en voorschriften wel goed in uw achterhoofd!

Bron

www.huidarts.com

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Bovendien is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Een huidtherapeut heeft de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierin wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar een registratie gemaakt of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de geregistreerde paramedicus de kwaliteitsregistratie. ×
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer. ×
Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Hiervoor heeft hij of zij de 4-jarige HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34). Het verschil tussen de huidtherapeut en bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist, is dat een huidtherapeut de zieke en/of beschadigde huid behandelt en daarnaast een paramedicus is. Een schoonheidsspecialiste verzorgt en verfraait enkel de gezonde huid. Het doel van de huidtherapie is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen, beperkingen en/of handicaps ten gevolge van huidaandoeningen. ×
Niemand vind het leuk om behandeld te worden als een nummertje. Daarom doen wij dat dan ook zeker niet. Wij nemen uw problemen of vragen serieus en trekken voldoende tijd uit om u op een goede, vriendelijke en persoonlijke manier te helpen en te behandelen. ×